Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 118-128


MOGUćNOST PROIZVODNJE LAKOAGREGATNIH BETONA SA ISPUNOM OD EKSPANDIRANE GLINE
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Prof. dr Bači Šandor, dipl. inž. grad., Stipić Lajčo, dipl. inž. grad.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 lakoagregatni betona, ekspandirana glina