Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 102-110


Анализа стабилности нивелманских мрежа постављених за мерење висинског померања грађевинских објеката
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Проф. др Гостовић Марко, дипл. инж., др Нинков Тоша, дипл. инж.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 нивелманске мреже, висинско померање