Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 98-101


Еквивалентне чворне масе за системе са расподијељеним параметрима
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мр Јунузовић Енес, дипл. инж. град.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 чворне масе, расподијељени параметри