Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 90-97


Прилог анализи дијаграма динамичких утицаја сопствене учесталости конструкције са гледишта односа теорија - експеримент
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : др Влајић М. Љубомир, дипл. инж. град.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 учесталост, конструкције