Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 90-97


PRILOG ANALIZI DIJAGRAMA DINAMIčKIH UTICAJA SOPSTVENE UčESTALOSTI KONSTRUKCIJE SA GLEDIšTA ODNOSA TEORIJA - EKSPERIMENT
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : dr Vlajić M. Ljubomir, dipl. inž. grad.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 učestalost, konstrukcije