Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 80-89


Одређивање померања осе окретања и пресечних сила језгра за укрућење методом преносних матрица
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мр. Кокаи Тибор, дипл. инж. грађ.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 оса окретања, силе језгра