Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 72-79


Приказ основних једначина теорије консолидације
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Проф. др Наерловић Вељковић Наталија, дипл. инж. грађ.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 консолидација