Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 61-71


Примена холографске интерферометрије за решавање проблема у грађевинарству
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : др Кубик Михаило, дипл. инж. грађ., проф. др Брчић Влатко, дипл. инж. грађ.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 холографска интерферометрија