Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 53-60


Пречишћавање отпадних вода у стабилизационим језерима
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Проф. др Ђула Селеши, дипл. биол.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 пречишћавање, отпадне воде, стабилизациона језера