Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 42-52


Коришћење ретардације воде у тлу применом дубоке дренаже
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ред. проф. др Резничек Карло, дипл. инж. грађ.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 ретардација, вода, тло, дренажа