Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 35-41


Неке напомене уз стохастичку анализу земљотресних утицаја
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ред. проф. др Брчић Влатко, дипл. инж. град.
 
 Резиме:
 Разматра се примена пробабилистичког приступа за анализу утицаја од земљо¬треса, уз коришћење појмова и метода рачуна вероватноце и математичке статистике. Анализирани су дискретни системи, а дате су и напомене о пробабилистичкој анализи нелинеарних система. Посебно је разматрана симулација земљотреса применом „белог шума".
 
 Кључне речи:
 земљотрес, бели шум