Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 31-34


Просторни смештај и изградња зграде Грађевинског факултета у Суботици
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пред. Илинчић Никола, дипл. инж. арх.
 
 Резиме:
 У чланку се разматрају проблеми у вези са привременим просторним смештајем Грађевинског факултета у Суботици и дугорочно решење изградњом нове зграде. Истовремено, дат је приказ функционалне и конструктивне концепције нове зграде са освртом на проблеме фундирања и заштите од подземне воде.
 
 Кључне речи:
 Просторни смештај, изградња зграде, проблем фундирања, заштите од подземне воде