Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 31-34


PROSTORNI SMEšTAJ I IZGRADNJA ZGRADE GRAđEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pred. Ilinčić Nikola, dipl. inž. arh.
 
 Rezime:
 U članku se razmatraju problemi u vezi sa privremenim prostornim smeštajem Građevinskog fakulteta u Subotici i dugoročno rešenje izgradnjom nove zgrade. Istovremeno, dat je prikaz funkcionalne i konstruktivne koncepcije nove zgrade sa osvrtom na probleme fundiranja i zaštite od podzemne vode.
 
 Ključne reči:
 Prostorni smeštaj, izgradnja zgrade, problem fundiranja, zaštite od podzemne vode