Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 1, 1985.god., str. 61-71


PRIMENA HOLOGRAFSKE INTERFEROMETRIJE ZA REšAVANJE PROBLEMA U GRAđEVINARSTVU
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : dr Kubik Mihailo, dipl. inž. građ., prof. dr Brčić Vlatko, dipl. inž. građ.
 
 Rezime:
 
 
 Ključne reči:
 holografska interferometrija