Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985.год., стр. 129-137


Утицај температуре хидратације и адитива убрзивача на механичке особине цементираног камена израђеног од цемента са различитим количинама додате згуре
 
UDK:
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : др Скендеровић Бартул, дипл. физ. хем., Стипић Лајчо, дипл. инж. град., Тешановић Анико, дипл. инж. грађ.
 
 Резиме:
 
 
 Кључне речи:
 температура, хидратација, адитиви, убрзивач, камен, цемент, згура