Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 42, 2022.god., str. 71-81


STATISTIČKA ANALIZA GEODETSKIH PODATAKA DOBIJENIH AEROFOTOGRAMETRIJSKOM I GNSS METODOM
 
DOI: 10.14415/JFCE-888
UDK: 519.21/.24:528.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bojović, Bogdan; Gospavić, Zagorka; Tatalović, Jelena
 
 Rezime:
 U savremenim geodetskim radovima česta je upotreba podataka dobijenih različitim geodetskim tehnologijama. Brojna istraživanja tačnosti fotogrametrijskih metoda ukazuju na potrebu da se ovoj oblasti posveti pažnja. U ovom radu autori su prikazali rezultate istraživanja tačnosti koordinata dobijenih aerofotogrametrijskom metodom na primeru merenja u oblasti industrijske zone u Požegi. Istraživački uzorak predstavljale su razlike koordinata dobijene aerofotogrametrijskom i GNSS metodom na 30 kontrolnih tačaka. Istraživanje je izvršeno primenom statističkih metoda koje se standardno koriste u geodeziji. Dobijeni rezultati ukazuju na opravdanost ovakvih istraživanja i na relativno malim uzorcima. Dobijena tačnost je reda veličine jednog centimetra što se može smatrati veoma dobrim rezultatom u odnosu na istraživanja prikazana u savremenoj literaturi.
 
 Ključne reči:
 Normalna raspodela, Testiranje hipoteza, Korelacija, GNSS, Aerofotogrametrija, Terestričke geodetske metode