Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 40, 2021.god., str. 31-43


LINEARNA I NELINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJE PREMA EN 1998-1:2004
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.02
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petrov, Ramona
 
 Rezime:
 Predmet rada je osnova proračuna konstrukcije prema predlogu EN 1998-1:2004, u seizmički aktivnim područjima. Predstavljena je statička linearno-elastična metoda, metoda ekvivalentnih bočnih sila i nelinearna (,,pushover”) metoda za procenu nelinearnog ponašanja armiranobetonskih nosećih konstrukcija pri seizmičkim dejstvima. U radu su predočeni zahtevi za usvajanje dimenzija i armiranje preseka u skladu sa propisima Evrokoda 8 koji treba da, pored uslova potrebne nosivosti, zadovolje i uslove lokalne duktilnosti čime se sprečava formiranje plastičnog mehanizma u vidu fleksibilnog sprata. Metodom ekvivalentnih bočnih sila seizmičko dejstvo se predstavlja preko spektara ubrzanja. Linearno elastična analiza konstrukcije urađena je primenom programa ,,Tower” pri čemu su usvojeni poprečni preseci i urađeno je dimenzionisanje strogo vodeći računa o preporukama iz EC 8. U Tower-u su korišćeni dvodimenzionalni elementi pri analizi konstrukcije. Nelinearna analiza rama sa istim usvojenim dimenzijama, armaturom i merodavnom kombinacijom opterećenja je urađena u programu ,,Abaqus” čiji je rezultat pushover kriva. Za modeliranje stubova i greda u Abaqus-u korišćeni su trodimenzionalni heksaedarski elementi C3D8R koji imaju šest stepeni slobode na svakom čvoru, tri translaciona stepena slobode (1,2,3) i tri rotaciona stepena slobode (4,5,6). Prilikom modeliranja armature korišćeni su elementi B21 linearne grede, koje imaju dva translaciona stepena slobode (1,2) i jedan rotacioni stepen slobode (6).
 
 Ključne reči:
 Pushover analiza, nelinearna statička analiza, pushover kriva.