Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 40, 2021.god., str. 9-29


PRIMENA POLARNE, FOTOGRAMETRIJSKE I LIDAR METODE KOD MERENJA ZAPREMINE DEPONIJA KAMENOG AGREGATA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.01
UDK: 528.7:628.477.6.036
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostić, Bojan
 
 Rezime:
 U ovom trenutku metode snimanja detalja bespilotnim vazduhoplovnim i LiDAR (Light Detection and Ranging) sistemima postale su ravnopravne klasičnim geodetskim metodama, posebno kod snimanja većih površina u veoma kratkom vremenskom periodu sa velikom preciznošću. Jedna od najbitnijih primena napred navedenih sistema je proračun količina zaliha materijala. Sasvim je izvesno da ove metode predstavljaju budućnost u savremenoj geodeziji. Na tržištu su trenutno dostupni bespilotni vazduhoplovi i LiDAR sistemi sa raznim vrstama senzora koji svojim kvalitetom i relativno niskom cenom opravdavaju svoje korišćenje u geodetskim radovima. Uz razvoj novih metoda, matematičkih modela i softverskih rešenja savremena fotogrametrija maksimalno koristi novu tehnologiju uz pomoć koje je moguće izvršiti merenja sa centimetarskom preciznošću i tačnošću.
 
 Ključne reči:
 totalna stanica, fotogrametrija, LiDAR, zapremina.