Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021.год., стр. 9-29


ПРИМЕНА ПОЛАРНЕ, ФОТОГРАМЕТРИЈСКЕ И LIDAR МЕТОДЕ КОД МЕРЕЊА ЗАПРЕМИНЕ ДЕПОНИЈА КАМЕНОГ АГРЕГАТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS40.01
UDK: 528.7:628.477.6.036
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Костић, Бојан
 
 Резиме:
 У овом тренутку методе снимања детаља беспилотним ваздухопловним и LiDAR (Light Detection and Ranging) системима постале су равноправне класичним геодетским методама, посебно код снимања већих површина у веома кратком временском периоду са великом прецизношћу. Једна од најбитнијих примена напред наведених система је прорачун количина залиха материјала. Сасвим је извесно да ове методе представљају будућност у савременој геодезији. На тржишту су тренутно доступни беспилотни ваздухоплови и LiDAR системи са разним врстама сензора који својим квалитетом и релативно ниском ценом оправдавају своје коришћење у геодетским радовима. Уз развој нових метода, математичких модела и софтверских решења савремена фотограметрија максимално користи нову технологију уз помоћ које је могуће извршити мерења са центиметарском прецизношћу и тачношћу.
 
 Кључне речи:
 тотална станица, фотограметрија, LiDAR, запремина.