Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 599-607


ORTOFOTO KAO OSNOVA ZA VEKTORIZACIJU PUTNE INFRASTRUKTURE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.59
UDK: 007.528.9]:004
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzmić, Tatjana; Davidović, Marina; Vasić, Dejan; Bulatović, Vladimir; Sušić, Zoran; Marković, Marko; Batilović, Mehmed
 
 Rezime:
 U geodetskoj sferi poslovanja, jedan od parametara uspešnosti jeste vremenska efikasnost u obavljanju posla, pored dovoljno tačnih i detaljnih prikupljenih prostornih podataka. To je uslovilo današnji trend primene tehnologije laserskog skeniranja i bespilotnih letelica kao najsavremenijih tehnologija prikupljanja prostornih podataka. U skladu sa tim, u radu je predstavljena tehnologija mobilnog laserskog skeniranja i njeni rezultujući produkti. Pored toga, na konkretnom primeru prikazana je mogućnost vektorizacije putne infrastrukture uz pomoć ortofotoa, kao rezultujućeg proizvoda obrade oblaka tačaka. Data je analiza prednosti i mana postupka ekstrakcije sa ortofotoa u poređenju sa ekstrakcijom istih elemenata direktno iz oblaka tačaka.
 
 Ključne reči:
 Ortofoto, put, vektorizacija, lasersko skeniranje