Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 599-607


ОРТОФОТО КАО ОСНОВА ЗА ВЕКТОРИЗАЦИЈУ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.59
UDK: 007.528.9]:004
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузмић, Татјана; Давидовић, Марина; Васић, Дејан; Булатовић, Владимир; Сушић, Зоран; Марковић, Марко; Батиловић, Мехмед
 
 Резиме:
 У геодетској сфери пословања, један од параметара успешности јесте временска ефикасност у обављању посла, поред довољно тачних и детаљних прикупљених просторних података. То је условило данашњи тренд примене технологије ласерског скенирања и беспилотних летелица као најсавременијих технологија прикупљања просторних података. У складу са тим, у раду је представљена технологија мобилног ласерског скенирања и њени резултујући продукти. Поред тога, на конкретном примеру приказана је могућност векторизације путне инфраструктуре уз помоћ ортофотоа, као резултујућег производа обраде облака тачака. Дата је анализа предности и мана поступка екстракције са ортофотоа у поређењу са екстракцијом истих елемената директно из облака тачака.
 
 Кључне речи:
 Ортофото, пут, векторизација, ласерско скенирање