Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 589-598


АТРАКТИВНОСТ УЛАГАЊA У НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.58
UDK: 339:347.235
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Васовић, Оливера; Гучевић, Јелена
 
 Резиме:
 Тржиште непокретности у Републици Србији одликује изражена регионална неравномерност како у погледу обима промета, тако и у погледу најзаступљенијих врста непокретности у промету, просечних цена, начина плаћања и др. Међу највишим просечним ценама пољопривредног земљишта у Републици Србији су цене остварене у Севернобачком управном округу. Разлоге за то треба тражити у квалитету земљишта, инфраструктурној повезаности, планирању инвестиција и у другим социјално-економским факторима који утичу на повећану тражњу на тржишту. У раду ће бити анализирана атрактивност улагања у непокретности на територији Севернобачког округа и извршено поређење са тржиштима непокретности у географски, економски и демографски сличним окрузима.
 
 Кључне речи:
 јавни приступ, тржиште непокретности, регистар цена непокретности