Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 101-112


KONSTRUKCIJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA U RUZVELTOVOJ ULICI U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.09
UDK: 624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević , Miroslav; Vojnić Purčar, Martina; Landović, Aleksandar; Gajić, Milan
 
 Rezime:
 U ovom radu je dat proračun noseće armiranobetonske konstrukcije poislovno stambenog objekta u Ruzveltovoj ulici u Beogradu ukupne površine 12.000 m2. Objekat ima dve podzemne etaže i nadzemni deo od kote nula je spratnosti PZ+Galerija+6SP+povučeni sprata PS1, ukupne visine cca 29.00m. Međuspratna konstrukcija objekata je od punih armiranobetonskih ploča livenih na licu mesta i vertikalnih armiranobetonskih elemenata u vidu stubova različitih poprečnih preseka i oblika po visini objekta i armiranobetonskih zidova. Osna rastojanja stubova iznad kote prizemlja su 6,00m i 7,80m. Od nivoa prizemlja do prvog sprata u delu lamele B korišćeni su spregnuti okrugli stubovi prečnika F50 i dimenzionisanje je sprovedeno po standardu SRPS EN 1994-1-1. Iznad prvog sprata su svi stubovi kvadratnog poprečnog preseka. Fundiranje je izvedeno na punoj armiranobetonskoj ploči debljine dp=70.0cm.Zaštita podzemnih etaža je izvedena u kombinaciji šipov, naglavnih greda i čeličnih razupirača u funkciji izrade temelja i zidova objekta po fazama iskopa. Proračun konstrukcije je vršen prema SRPS standardima i prema Evrokodu.
 
 Ključne reči:
 konstrukcija,ab ploča, ab zid,spegnut stub, šip, razupirači.