Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 103-111


ANALIZA EFEKATA RESTITUCIJE: STUDIJA SLUČAJA OPŠTINA BEČEJ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.09
UDK: 332.262(497.113 Bečej)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Božić, Marko
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirani su efekti restitucije na poljoprivredno zemljište, na primeru Opštine Bečej. Restitucija, kao aktuelna tema i proces koji se uveliko sprovodi u Republici Srbiji, analizirana je sa stanovišta uticaja na poljoprivredne parcele, sa ciljem da se utvrdi uticaj restitucije na komasaciju zemljišta. Polazna hipoteza istraživanja jeste da li procesom restitucije dolazi do usitnjavanja parcela. Samim tim, krajnji cilj istraživanja jeste da se utvrdi da li restitucija ima negativne efekte na područje katastarske opštine u kojoj je vršeno uređenje zemljišne teritorije komasacijom.
 
 Ključne reči:
 komasacija, restitucija, efekti