Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 291-300


TERMOELEKTRANA “NIKOLA TESLA A”: KONSTRUKCIJA KANALA ZA CEVOVODE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.026
UDK: 621.644
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Furundžić, Božidar S.
 
 Rezime:
 Termoelektrana „Nikola Tesla A“ (TENT-A), locirana blizu Obrenovca, dobiće novo Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova (ODG), s ciljem da se smanji zagađenje vazduha i poboljša prirodno okruženje. Deo pripremnih izvođačkih radova je izmeštanje postojećih mašinskih cevovoda i njihovog zaštitnog kanala. Ovaj rad prikazuje projekat konstrukcije izmeštenog kanala za cevovode. Posle kratkog osvrta na TENT-A i ODG, rad pokazuje situaciju kanala u zoni absorbera i zatim oplatu, armaturu i detalje jednog tipičnog poprečnog preseka kanala. Nakon sakupljanja svih ulaznih podataka, projekat konstrukcije zaštitnog kanala je jednostavan inženjerski zadatak.
 
 Ključne reči:
 TENT-A, situacija, cevovodi, kanal, konstrukcija, projekat