Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 283-290


ODGOVOR POSTOJEĆEG I NADOGRAĐENOG ZIDANOG TORNJA CRKVE UZIMAJUĆI U OBZIR PROMENU SEIZMIČKOG HAZARDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.025
UDK: 726.54:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Manojlović, Dragan; Lukić, Ivan; Vukobratović, Vladimir; Radonjanin, Vlastimir; Malešev, Mirjana
 
 Rezime:
 Tipičan zidani toranj crkve je analiziran sprovođenjem pushover analize na prostornom modelu formiranom od makro-elemenata. Za dva različita nivoa seizmičkog hazarda, ispitane su i diskutovane razlike u odgovorima postojeće i nadograđene konstrukcije tornja. Posebna pažnja je posvećena analizi zahteva po pomeranjima i kapacitetima koji odgovaraju stanjima ograničenih oštećenja i nosivosti, prema odredbama Evrokoda 8. Dodatno, određene su maksimalne moguće vrednosti projektnog ubrzanja tla za razmatrane slučajeve u cilju određivanja rezerve u kapacitetima konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 zidani toranj crkve, seizmički hazard, pushover analiza, Evrokod