Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 283-290


ОДГОВОР ПОСТОЈЕЋЕГ И НАДОГРАЂЕНОГ ЗИДАНОГ ТОРЊА ЦРКВЕ УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ПРОМЕНУ СЕИЗМИЧКОГ ХАЗАРДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.025
UDK: 726.54:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Манојловић, Драган; Лукић, Иван; Вукобратовић, Владимир; Радоњанин, Властимир; Малешев, Мирјана
 
 Резиме:
 Типичан зидани торањ цркве је анализиран спровођењем пусховер анализе на просторном моделу формираном од макро-елемената. За два различита нивоа сеизмичког хазарда, испитане су и дискутоване разлике у одговорима постојеће и надограђене конструкције торња. Посебна пажња је посвећена анализи захтева по померањима и капацитетима који одговарају стањима ограничених оштећења и носивости, према одредбама Еврокода 8. Додатно, одређене су максималне могуће вредности пројектног убрзања тла за разматране случајеве у циљу одређивања резерве у капацитетима конструкција.
 
 Кључне речи:
 зидани торањ цркве, сеизмички хазард, пусховер анализа, Еврокод