Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 291-300


ТЕРМОЕЛЕКТРАНА “НИКОЛА ТЕСЛА А”: КОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА ЗА ЦЕВОВОДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.026
UDK: 621.644
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фурунџић, Божидар С.
 
 Резиме:
 Термоелектрана „Никола Тесла А“ (ТЕНТ-А), лоцирана близу Обреновца, добиће ново Постројење за одсумпоравање димних гасова (ОДГ), с циљем да се смањи загађење ваздуха и побољша природно окружење. Део припремних извођачких радова је измештање постојећих машинских цевовода и њиховог заштитног канала. Овај рад приказује пројекат конструкције измештеног канала за цевоводе. После кратког осврта на ТЕНТ-А и ОДГ, рад показује ситуацију канала у зони абсорбера и затим оплату, арматуру и детаље једног типичног попречног пресека канала. Након сакупљања свих улазних података, пројекат конструкције заштитног канала је једноставан инжењерски задатак.
 
 Кључне речи:
 ТЕНТ-А, ситуација, цевоводи, канал, конструкција, пројекат