Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 301-309


MODELIRANJE AB GREDNIH MOSTOVA ZA PROCENU SEIZMIČKIH PERFORMANSI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.027
UDK: 624.27.042.7:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rašeta, Andrija; Lađinović, Đorđe; Rajić, Nikola
 
 Rezime:
 Verovatnoća pojave jakog zemljotresa u toku životnog veka objekta je mala, a to ima za posledicu ekonomsku neisplativost projektovanja konstrukcija koje neće biti oštećene pri pojavi projektnog zemljotresa. Kod grednih AB mostova najčešće se dopušta kontrolisana pojava oštećenja u stubovima dok se greda projektuje na takav način da ostane u linearno-elastičnom području ponašanja. U EN 1998-1 i EN 1998-2 propisane su metode za određivanje seizmičkih uticaja koje se baziraju na linearno elastičnim modelima, odnosno osnovni način za određivanje seizmičkih uticaja je modalna analiza sa spektrima odgovora, pomoću koje se dolazi do dovoljno dobre procene sila. Međutim, kvalitetna procena deformacijskih veličina, koje su od ključne važnosti pri pojavi oštećenja, može jedino da se obavi primenom nelinearnih metoda analize. U ovom radu sažeto su prikazane osnovne preporuke za modeliranje AB grednih mostova za procenu seizmičkih performansi primenom nelinearne statičke i nelinearne dinamičke analize.
 
 Ključne reči:
 AB gredni most, modeliranje, seizmičke peformanse