Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 169-178


ROTACIONA KRUTOST POLU-KRUTIH VEZA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.013
UDK: 624.014.2.078.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živković, Srđan; Spasojević Šurdilović, Marija; Turnić, Dragana; Nikolić, Vladan
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirana je metodologija za određivanje rotacione krutosti polukrutih veza u čeličnim konstrukcija prema EC 3 primenom komponentalne metode. Primenom ovakvog koncepta određivanje rotacionog odgovora veze svodi se na određivanju geometrijskih karakteristika različitih komponenata u vezi, tako da se ova metoda može primeniti na veći broj različitih tipova i konfiguracija veza u čeličnim konstrukcijama. U radu je prikazano i poređenje ove metode sa rezultatima ispitivanja.
 
 Ključne reči:
 čelične konstrukcije, polu-krute veze, rotaciona krutost, proračun veza