Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
7. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2019 , 2019.год., стр. 169-178


РОТАЦИОНА КРУТОСТ ПОЛУ-КРУТИХ ВЕЗА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.013
UDK: 624.014.2.078.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живковић, Срђан; Спасојевић Шурдиловић, Марија; Турнић, Драгана; Николић, Владан
 
 Резиме:
 У овом раду анализирана је методологија за одређивање ротационе крутости полукрутих веза у челичним конструкција према ЕЦ 3 применом компоненталне методе. Применом оваквог концепта одређивање ротационог одговора везе своди се на одређивању геометријских карактеристика различитих компонената у вези, тако да се ова метода може применити на већи број различитих типова и конфигурација веза у челичним конструкцијама. У раду је приказано и поређење ове методе са резултатима испитивања.
 
 Кључне речи:
 челичне конструкције, полу-круте везе, ротациона крутост, прорачун веза