Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 157-167


NACIONALNI DODACI EVROKODOVIMA 1 I 8 U BOSNI HERCEGOVINI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.012
UDK: 624.042(083.74)(497.6)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Obaveza je svake zemlje koja je uvela Evrokodove u svoju nacionalnu standardizaciju da donese nacionalne dodatke uz Evrokodove, koji regulišu nacionalno određene parametre u elementima specifičnim za svaku zemlju ponaosob. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je ušao u ovaj proces 2013. godine. Međutim, najspecifičniji aspekti za svaku zemlju se odnose na prirodna dejstva na nosive konstrukcije, kao što su opterećenje snijegom, dejstva vjetra, termička i seizmička dejstva. Definisanje ovih parametara zahtjeva sveobuhvatan pristup i značajne napore brojnih zainteresovanih strana, kako bi se postigao ujednačen nivo sigurnosti u građevinarstvu u Evropi i svakoj zemlji ponaosob. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je kroz svoj tehnički komitet BAS TC 58 – Projektovanje građevinskih konstrukcija -Evrokodovi EN 1990, 1, 7, 8 i 9, te uz podršku partnera iz Češke Republike i hidrometeroloških zavoda u Bosni i Hercegovini napravio, usvojio i objavio nacionalne dodatke uz Evrokodove 1 i 8, koji definišu prirodna dejstva na nosive konstrukcije. Ovo omogućava građevinskim inženjerima i inženjerima konstrukterima ujednačen pristup u projektovanju nosivih građevinskih konstrukcija, uz primjenu najsavremenijih propisa za projektovanje nosivih građevinskih konstrukcija i najviši nivo sigurnosti u građevinskoj praksi u Bosni i Hercegovini.
 
 Ključne reči:
 Eurokodovi, Nacionalni dodaci, Bosna i Hercegovina