Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 147-156


MOGUĆNOST IZGRADNJE VISOKIH OBJEKATA U BIHAĆU U BOSNI I HERCEGOVINI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.011
UDK: 624.042:69.032.22
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Duranović, Edina; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine je nedavno objavio nove interaktivne karte za karakteristične vrijednosti opterećenja snijegom na tlo, osnovne vrijednosti brzine vjetra i kartu seizmičkog hazarda za teritoriju Bosne i Hercegovine, kao dio nacionalnih dodatka uz Eurokod 1 i Eurokod 8, koji su zamijenili standarde i propise iz Jugoslavije. Bihać je jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini i administrativni centar Unsko-Sanskog kantona. Međutim, u nedavnoj prošlosti, neki objekti i nosive konstrukcije u Bihaću su doživjele oštećenja ili su se čak srušile zbog opterećenja snijegom ili djelovanja vjetra. Bihać, za razliku od drugih većih gradova u Bosni i Hercegovini nije bio jedan od gradova sa značajnim brojem visokih objekata. Većina zgrada je bila visine do pet spratova, što ukazuje na svijest inženjera i arhitekata o suspektnom kvalitetu nosivog tla i seizmičkoj zoni u kojoj se Bihać nalazi. Uprkos tome, postoje izgrađeni visoki objekti u Bihaću, ali ne tako visoki kao u drugim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Najviši visoki objekat u Bihaću je visine šesnaest spratova stambene namjene sa poslovnim sadržajima na prva dva sprata. S obzirom da se može očekivati potreba za izgradnjom visokih objekata u narednom periodu u Bihaću, kao adminsitrativnom i poslovnom centru, ovo istraživanje predstavlja doprinos analizi konstruktivnih mogućnosti izgradnje visokih objekata u Bihaću uzimajući u obzir nove nacionalne dodatke za Eurokodove 1 i 8.
 
 Ključne reči:
 Visoki objekti, Konstruktivni sistem, Bihać, Eurokodovi