Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 29-40


ANALIZA OPTEREĆENJA REŠETKASTOG DALEKOVODNOG STUBA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.03
UDK: 624.042.074.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Majstorović, Dijana; Bešević, Miroslav; Prokić, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu se prikazuje analiza opterećenja dalekovodnog nosivog dvosistemskog stuba naponskog nivoa 110kV prema Evropskim Normama. S obzirom na specifičnost opterećenja koje djeluje na dalekovodni nosivi stub velika trud se mora posvetiti analizi opterećenja i usvajanju slučajeva opterećenja. Analizirana konstrukcija je rešetkasti čelični stub visine 41,50m sa tri para konzola. Nakon toga, prikazuje se i diskutuje poređenje rezultata dobijenih prema Evropskim Normama sa rezultatima dobijenim prema Jugoslovenskim standardima.
 
 Ključne reči:
 rešetkasti stub, nosivi dalekovodni stub, Evropski standardi, Jugoslovenski standardi