Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 17-28


RAČUNARSKO MODELIRANJE DRUMSKOG MOSTA PRI SIMULACIJI POKRETNOG OPTEREĆENJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.02
UDK: 624.042.3 : 624.21.095
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić , Ilija M.; Bralović, Nemanja
 
 Rezime:
 U ovom istraživanju prikazano je računarsko modeliranje jednorasponske konstrukcije drumskog rešetkastog mosta sa kolovozom na gornjem pojasu. Proračunski modeli tretirani su kao ravanski i prostorni nosači izrađeni od 1D konačnih elemenata sa aplikacijama za CAA: Tower i Bridge Designer 2016 (2nd Edition). Sprovedenim računarskim simulacijama dobijeni su rezultati za međusobno poređenje uticaja pokretnog opterećenja prema preporukama dva standarda SRPS i AASHATO. Zbog toga je varijanta modeliranja konstrukcije mosta koju pruža program Bridge Designer 2016 (2nd Edition) istovetno modelirana u okruženju programa Tower. Kao važnu informaciju pri izboru računarskog programa ističemo da sa aplikacijom Bridge Designer 2016 (2nd Edition) nismo bili u mogućnosti da tretiramo uticaje modela pokretnog opterećenja po domaćem standardu – V600.
 
 Ključne reči:
 drumski most, pokretno opterećenje, modeliranje i simulacija, kriterijum upotrebljivosti