Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 7-15


SANACIONO REŠENJE POVEĆANIH VIBRACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE VENTILATORA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.01
UDK: 624.042.3 : 621.63
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana; Vajda, Oliver
 
 Rezime:
 U radu je prikazano sanaciono rešenje povećanih vibracija noseće konstrukcije agregata ventilatora. Na osnovu vibrodijagnostčkog ispitivanja i dinamičke analize dato je tehaničko rešenje problema dodatnim čeličnim ukrućenjima. Pri tome je poseban naglasak na dijagnozi i formiranju dinamičkog modela.
 
 Ključne reči:
 frekventni spektar vibracija, noseća konstrukcija, formiranje dinamičkog modela, dinamička analiza