Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 59-68


PREDLOG REKONSTRUKCIJE JEDNE PRISTUPNE ULICE U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.06
UDK: 625.712.28(497.113Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Grujić, Žarko; Zeljić, Dragana
 
 Rezime:
 Zone stambene i poslovne izgradnje, pogotovo ako se nalaze u već izgrađenim, praktično nasleđenim, delovima gradskih sredina, poseduju veliki broj ograničenja u koje je potrebno uklopiti saobraćajne komunikacije. Prvenstveni značaj u takvim uslovima se daje obezbeđenju prilaza objektima i parking prostorima, kao i interakciji motornih vozila, pešaka i biciklista. Programski pokazatelji, kao što su npr. srednja brzina vozila, protok, nivo usluge i dr, gube svoj smisao, pa čak postaju i nepoželjne pojave koje se kroz planerske i projektantske postupke moraju svesti na prihvatljiv nivo. U radu će na osnovu analize programskih uslova i prostornih mogućnosti biti prikazan predlog rekonstrukcije ulice Petra Drapšina u centralnoj gradskoj zoni Subotice.
 
 Ključne reči:
 sekundarna mreža, rekonstrukcija, programski uslovi, interakcija