Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 51-58


GEOTEHNIČKI PROBLEMI USLJED DEJSTVA PODZEMNIH VODA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.05
UDK: 550.82 : 556.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grujić, Bojana; Grujić, Žarko; Tatar, Saša
 
 Rezime:
 Polazeći od osnovnog pogleda na glavni problem koji nastaje usljed idrogeomehaničkih procesa, posebno pokretačke sile koja je izazvana promjenom pritiska u podzemnoj vodi u ovom radu će se dati prikaz procjene naprezanja i deformacije u tlu (tlo i stijena). Rješenje predstavljaju kombinacije sistema jednačina tla i protoka podzemnih voda i nastalih geotehničkih naprezanja ili problema koji se javljaju u tlu. U radu će se opisati problem slijeganja tla zbog crpljenja vode u otvorenom kop-području i problemi procjene procjedne snage u zasićenim ili nezasićenim lošim materijalima.
 
 Ključne reči:
 hidro-geomehanički procesi, podzemne vode, efektivni napon, deformacija tla, slijeganje tla