Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 69-81


KRITIČKI OSVRT NA PRAVILNIKE I DRUGE AKTE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.07
UDK: 528.4(060.13)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grgić, Ilija; Repanić, Marija; Šabić Grgić, Nataša
 
 Rezime:
 Podzakonski akti su posebna kategorija općih akata, koji su različiti po nazivu, donositelju i pravnoj prirodi i niže su pravne snage od zakona. Postoji nekoliko vrsta podzakonskih akata a jedan od njih su Pravilnici. Pravilnicima se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade. Donošenje pravilnika koji uređuju geodetsku delatnost izvorno se pokreće Odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave temeljem koje se formiraju poverenstva na čelu s odgovornom osobom, te voditeljem poverenstva. Svi proizvodi koji se izrađuju za potrebe Državne geodetske uprave od strane privatnih tvrtaka ne nastaju sami zbog sebe nego imaju uporabnu tržišnu vrednost pa bi zbog toga uloga Pravilnika trebala biti dvojaka: s jedne strane osigurava unificiranost podataka, prevenira činjenje pogrešaka u radu i podiže nivo stručnog znanja a s druge strane sprečava negativno konotiranje implikacija koje proizvod može imati u različitim primenama. Ovaj članak bavi se analizom sadržaja nekih Pravilnika i otvara diskusiju na temu ispunjavaju li postojeći Pravilnici svrhu zbog koje su napisani.
 
 Ključne reči:
 Pravilnik, geodetska delatnost