Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 1027-1036


NORMATIVI ZA IZRADU DINAMIČKIH PLANOVA U USLOVIMA NEIZVESNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.104
UDK: 65.01 : 69.05
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Beljaković, Dejan; Milajić, Aleksandar
 
 Rezime:
 Metod kritičnog puta predstavlja nezamenljivu alatku za planiranje i kontrolu složenih projekata. Uspešna primena ove metode podrazumeva raspolaganje jasno definisanim podacima o trajanju svake aktivnosti. Međutim, zbog dugog trajanja procesa gradnje i rizika koji se pri tom javljaju, često je teško ili čak gotovo nemoguće tačno predvideti trajanje svake aktivnosti, a samim tim i podrazumevati da će data aktivnost biti završena dana predviđenog dinamičkim planom gradnje. Cilj ovog istraživanja bio je da se uspostave novi normativi za planiranje građevinskih radova u uslovima neizvesnosti.
 
 Ključne reči:
 Metod kritičnog puta, normativi, dinamički planovi, neizvesnost