Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 1027-1036


НОРМАТИВИ ЗА ИЗРАДУ ДИНАМИЧКИХ ПЛАНОВА У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.104
UDK: 65.01 : 69.05
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бељаковић, Дејан; Милајић, Александар
 
 Резиме:
 Метод критичног пута представља незаменљиву алатку за планирање и контролу сложених пројеката. Успешна примена ове методе подразумева располагање јасно дефинисаним подацима о трајању сваке активности. Међутим, због дугог трајања процеса градње и ризика који се при том јављају, често је тешко или чак готово немогуће тачно предвидети трајање сваке активности, а самим тим и подразумевати да ће дата активност бити завршена дана предвиђеног динамичким планом градње. Циљ овог истраживања био је да се успоставе нови нормативи за планирање грађевинских радова у условима неизвесности.
 
 Кључне речи:
 Метод критичног пута, нормативи, динамички планови, неизвесност