Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 815-825


PRILOG ISTRAŽIVANJU TIPOLOGIJE PRIVREDNIH OBJEKATA U VOJVODINI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.082
UDK: 725.2/.4(497.113SUBOTICA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aladžić, Viktorija; Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Savremen način života uslovio je nestanak starih tehnologija i načina proizvodnje, pa je time vremenom prestala i potreba za mnogim objektima koji su predstavljali okosnicu privrednog života u prošlosti. Nestankom ovih zgrada nestaju i zaboravljaju se saznanja o starim načinima privređivanja. Ovo istraživanje sprovedeno je kao doprinos saznanjima o objektima koji su odražavali razvoj poljoprivrede, zanatstva i industrije tokom XIX veka na prostorima severne Vojvodine. U radu su obrađeni skromniji privredni objekti koji su bili osnov privrednog života ovog područja pre pojave industrijske proizvodnje. U procesu istraživanja primenjene su metode sakupljanja podataka u Istorijskom arhivu Subotice i na terenu, kao i u dostupnoj literaturu, analize prikupljene građe, te sinteza i objedinjavanje dobijenih saznanja u obliku ovog rada.
 
 Ključne reči:
 graditeljsko nasleđe, arhitektura, istorija arhitekture, poljoprivredni objekti, Vojvodina, Subotica, vodenice, suvače, vetrenjače, magacini