Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 315-322


POŽARNA ANALIZA ČELIČNE PROSTE GREDE KORIŠĆENJEM OPENSEES I ANSYS WORKBENCH
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.031
UDK: 624.042.5.072.2 : 519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džolev, Igor; Radujković, Aleksandra; Cvetkovska, Meri; Lađinović, Đorđe; Radonjanin, Vlastimir
 
 Rezime:
 Ukoliko je teško sprovesti eksperimentalna istraživanja, verifikacija rezultata dobijenih korišćenjem numeričkih procedura može se ostvariti komparativnim analizama sprovedenim različitim kôdovima numeričkih modela. U ovom radu analizirana je čelična prosta greda izložena požarnom dejstvu, korišćenjem “open source” programa OpenSEES i komercijalnog programa ANSYS Workbench. Materijalna i geometrijska nelinearnost su uzete u obzir. Metodologija proračuna je usvojena prema Evrokod standardima EN 1991-1-2 i EN 1993-1-2. Rezultati, u smislu pomeranja središnje tačke u toku vremena, su upoređeni i diskutovani.
 
 Ključne reči:
 OpenSees, Ansys Workbench, prenos toplote, požarna analiza