Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 51-58


METODE PRORAČUNA DRVENIH ZIDNIH PANELA PREMA EVROKODU 5
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.107
UDK: 674.11.046
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
 
 Rezime:
 Rad prezentuje koncept proračuna zidnih dijafragmi skeltnih drvenih konstrukcija prema Evrokodu 5. U radu se analiziraju faktori koji utiču na otpornost na smicanje vertikalnih panela. Prostorna stabilnosti drvenih konstrukcija zgrada, u opštem slučaju, postiže se konstruisanjem spregova i/ili formiranjem krovnih, međuspratnih i zidnih dijafragmi. Osnovni zahtevi koji moraju biti ispunjeni prema graničnom stanju nosivosti su: statička ravnoteža panela i otpornost na smicanje. Za analizu nosivosti zidnog panela (dijafragme), s obzirom na položaj opterećenja, Evrokod 5 propisuje dve uprošćene metode (Metod A i Metod B). Cilj analize je da pokaže različite aspekte proračuna savremenih metoda i njihovu efikasnost u odnosu na tradicionalne koncepte ali i da stručnoj javnosti približi specifičnu metodologiju koju treba primeniti prilikom projektovanja drvenih konstrukcija prizemnih i višespratnih objekata.
 
 Ključne reči:
 Zidni panel, evrokod 5, smicanje, stabilnost.