Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 51-58


МЕТОДЕ ПРОРАЧУНА ДРВЕНИХ ЗИДНИХ ПАНЕЛА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 5
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.107
UDK: 674.11.046
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
 
 Резиме:
 Рад презентује концепт прорачуна зидних дијафрагми скелтних дрвених конструкција према Еврокоду 5. У раду се анализирају фактори који утичу на отпорност на смицање вертикалних панела. Просторна стабилности дрвених конструкција зграда, у општем случају, постиже се конструисањем спрегова и/или формирањем кровних, међуспратних и зидних дијафрагми. Основни захтеви који морају бити испуњени према граничном стању носивости су: статичка равнотежа панела и отпорност на смицање. За анализу носивости зидног панела (дијафрагме), с обзиром на положај оптерећења, Еврокод 5 прописује две упрошћене методе (Метод А и Метод Б). Циљ анализе је да покаже различите аспекте прорачуна савремених метода и њихову ефикасност у односу на традиционалне концепте али и да стручној јавности приближи специфичну методологију коју треба применити приликом пројектовања дрвених конструкција приземних и вишеспратних објеката.
 
 Кључне речи:
 Зидни панел, еврокод 5, смицање, стабилност.