Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 31-39


PROJEKAT SANACIJE DRUMSKOG ARMIRANO-BETONSKOG MOSTA MANJEG RASPONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.002
UDK: 624.21 : 69.059.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bešević, Miroslav; Pančić, Aleksandar; Kukaras, Danijel
 
 Rezime:
 U radu je prikazan projekat sanaicje mosta preko reke Resnice u opštini Koceljeva. U sklopu projekta izvršen je vizuelni pregled i dijagnostika stanja konstrukcije mosta. Pored toga, izvršeno je i ispitivanje mosta probnim statičkim opterećenjem. Konstruktivni sistem mosta je ploča sa dva prepusta pri čemu je unutrašnji raspon približno 4,5 m a prepusti približno 1,0 m. Rasponska konstrukcija je oslonjena na poprečne grede različitih geometrijskih karakteristika koje se oslanjaju na vrhove obalnih stubova. U sklopu projekta sanacije planirano je i proširenje mosta pešačkim stazama širine 1,0 m. S obzirom da nije bila dostupna originalna tehnička dokumentacija mosta, sproveden je kontrolni statički proračuni u programu Tower (prema domaćim propisima). Nakon ovog proračuna, sprovedeno je i složenije modeliranje i analiza iste konstrukcije prema Evrokodu pomoću softverskog paketa Abaqus.
 
 Ključne reči:
 sanacija mosta, probno statičko opterećenje, ispitivanje mosta, pešačke staze, vertikalne deformacije