Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 21-30


ANALITIČKE KRIVE POVREDLJIVOSTI ZA TIPIČNE MOSTOVE U REPUBLICI MAKEDONIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2016.001
UDK: 624.27(497.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vitanova, Marija; Hristovski, Viktor
 
 Rezime:
 U ovom radu, pomoću analitičkih kriva povredljivosti pretstavljena je povredljivost drumskih mostova tipičnih za Republiku Makedoniju. Tipični mostovi, izbrani su na osnovu napravljene inventarske studije, u čijem okviru je izvršena statistička analiza podataka za sve vitalne objekte na magistralnim putnim pravcima i autoputevima na teritoriji Republike Makedonije, sakupljenih na lice mesto. Rezultati napravljene statističke analize su pokazali da najveći broj su gredni armiranobetonski mostovi. Za definicanje njihove povredljivosti izbrani su reprezentativni primerci sa varijabilnim geometrijskim karakteristikama, čije vrednosti su usvojene kombinacijom vrednosti dobijenih statističkom analizom. Krive povredljivosti analitički su dobijene primenom metode multiple stripe analize. Napravljene su brojne nelinearne analize za vremenskim istojrijama. Kao mera intenziteta upotrebljena je PGA. Na osnovu realnog ponašanja mosta i razvoja pomeranja u ležištima definisana su četiri nivoa oštećenja.
 
 Ključne reči:
 Armiranobetonski gredni most, kriva povredljivosti.