Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 43-49


PARAMETARSKA ANALIZA PROMENE TALASNOG BROJA POVRŠINSKIH TALASA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.04
UDK: 550.34.016
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu je analizirana zavisnost promene talasnog broja od pojedinih materijalnih konstanti tla, odnosno od frekvencije talasa. Polaznu osnovu u ovoj analizi čine talasna jednačina i dinamička matrica krutosti tla.
 
 Ključne reči:
 seizmički talas, talasni broj, frekvencija