Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 51-68


O MODELIRANJU I PROJEKTOVANJU BETONSKIH KONSTRUKCIJA PREMA TRAJNOSTI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.06
UDK: 624.012.4 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Grković, Slobodan; Folić, Radomir
 
 Rezime:
 U tehničkim propisima (kodovi) za projektovanje betonskih kosntrukcija (BK) koji su primenjivani skoro do kraja XX veka, trajnost je tretirana implicitno i nije bio definisan njihov eksploatacioni vek (EV). Ovaj pristup se tokom vremena pokazao nedovoljnim, naročito u uslovima intenzivnog rasta zagađenosti okruženja. U aktuelnim kodovima za projektovanje BK (npr.EN, tj. Evrokod-EC), trajnost se tretira implicitno i većina ne sadrže kvantificirane smernice za projektovanje BK sa EV dužim od 50-tak godina. Pri tome je i EV implicitno definisan, bez jasnog značenja, šta je kraj EV? Smatralo se de će primena odredbi ovih kodova rezultirati trajnom BK u eksploataciji, i da će one dostići zahtevani EV, što često nije slučaj. Iskustva ukazuju da ovaj pristup ne zadovoljava uslove trajnosti, naročito kad je zahtevani EV značajno duži od 50-tak godina (100 ili više). Savremeni pristup projektovanju pouzdanih BK zasniva se na performansama i ponašanju, tokom EV. Probabilistički pristup (zasnovan na verovatnoći i pouzdanosti) projektovanju omogućuje tačniju prognozu ponašanja BK tokom EV, ali je složen i mogućnost njegove šire praktične primene je u fazi razvoja. U ovom radu su, na osnovu pregleda literature i savremenih kodova, analizirani neki modeli i pristupi projektovanju BK, prema trajnosti. Naglasak je na projektovanju prema performansama, zasnovano na indikatorima trajnosti betona, uz aktuelne predloge za reviziju EN 1992 i EN 206, zasnovanu na stečenim iskustvima i novijim istraživanjima, u ovoj oblasti.
 
 Ključne reči:
 Betonske konstrukcije, Trajnost, Eksploatacioni vek, Modeli, Pouzdanost, Projektovanje, Deterioracioni procesi, Performanse, Indikatori trajnosti betona