Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 35-41


ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA UZROKA POVEĆANIH VIBRACIJA NOSEĆE KONSTRUKCIJE AGREGATA VENTILATORA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.03
UDK: 624.042.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Tadić, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu je prikazana procedura utvrđivanja uzroka povećanih vibracija jednog ventilatorskog postrojenja i njegove noseće konstrukcije u JKP „Subitička toplana“. Na agregatu su nakon ugradnje frekventnog regulatora primećene prekomerne vibracije. Primenjen je metodološki pristup ispitivanja-analiza-dijagnoza. Nakon definisanja uzroka navedenog problema, određeni su pravci mogućih sanacionih zahvata.
 
 Ključne reči:
 analiza vibracija, noseća konstrukcija, frekventni spektar vibracija, udarni test